Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/11/2022 12:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/11/2022 12:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/11/2022 11:30
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
639
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 9η ΤΟΜΥ ΕΥΟΣΜΟΥ , ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΚΟΡΔΕΛΕΙΟ ( ΣΜΥΡΝΗΣ 25), ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

  • Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των υλικών που περιγράφονται στα επισυναπτόμενα αρχεία
  • Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται µε τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται τεχνικά χαρακτηριστικά όπου απαιτείται

Υπό Προμήθεια Είδη