Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠΥΚΑ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠΥΚΑ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/06/2024 08:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/06/2024 08:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/07/2024 14:30
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1201
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠΥΚΑ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

  • Μία ( 1 ) βιβλιοθήκη, χρώματος μπεζ-εκρού διαστάσεων διαστάσεων 84 Χ 40 Χ 200 cm   με τρία ( 3 ) ράφια ( στις διαστάσεις μπορεί να υπάρξει μικρή απόκλιση ) βάθους 40,00 cm και  ή οποία στο κάτω μέρος θα συμπεριλαμβάνει ένα δίπορτο ντουλάπι 0,83 cm και το οποίο θα πρέπει να κλειδώνει.
  • Ο υπό προμήθεια ξενοδοχειακός  εξοπλισμός  θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε άψογη κατάσταση.
  • Να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
  • Οι εταιρίες οι οποίες θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να αποστείλουν και τα φυλλάδια (προσπεκτους ) με την εικόνα και την περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών όπου θα φαίνονται οι διαστάσεις, το χρώμα, τα ράφια κτλ,ώστε να γίνει η σωστή αξιολόγηση των υπό προμήθεια ειδών.
  • Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

 

Υπό Προμήθεια Είδη