Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1104 23/02/2024 11:00 26/02/2024 11:30

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΙ Γ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 1103 20/02/2024 10:00 22/02/2024 10:30
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1102 19/02/2024 14:10 21/02/2024 13:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ&ΔΥΟ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΔΟΝΤ.ΧΕΙΡ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1101 12/02/2024 12:01 14/02/2024 17:01
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1100 12/02/2024 11:32 14/02/2024 17:06
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ(ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ&ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΟΥ 1099 12/02/2024 09:14 14/02/2024 16:46
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ&ΤΟΝΕΡ 1098 09/02/2024 14:08 13/02/2024 11:08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1097 09/02/2024 13:53 13/02/2024 10:53
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1096 06/02/2024 10:00 07/02/2024 12:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1095 06/02/2024 10:00 07/02/2024 12:00
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ CPV- 80320000-3 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ # 2.000,00 € # ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1094 02/02/2024 14:00 16/02/2024 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >