Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ - ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/11/2022 11:23
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/11/2022 11:23
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/11/2022 11:23
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
627
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπό Προμήθεια Είδη