Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 90Χ110 ΜΑΥΡΟΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 90Χ110 ΜΑΥΡΟΣ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/11/2022 11:57
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/11/2022 11:57
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/11/2022 11:57
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
630
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1381.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΦΟΡΕΙΣ ΠΦΥ ΚΥ 3ης ΥΠΕ

Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 3ηςΥΠΕ(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 48 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Υπό Προμήθεια Είδη