Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΗP LASER 150NW

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΗP LASER 150NW
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, H/W & S/W
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
17/11/2022 10:34
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
17/11/2022 10:34
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/11/2022 10:34
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
633
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1281.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΓΝΗΣΙΑ

Τόνερ εκτυπωτή HP Color Laser 150nw  του υπερήχου του ακτινολογικού τμήματος του ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

 

 

Υπό Προμήθεια Είδη