Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Nihon Kohden TEC-7521K

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Nihon Kohden TEC-7521K
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ MONITORS - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ - ΚΑΛΩΔΙΑ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/11/2022 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/11/2022 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/11/2022 11:30
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
634
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1439.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη