Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/11/2022 08:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/11/2022 08:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
638
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη