Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ DATOSPIR TOUCH

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ DATOSPIR TOUCH
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/11/2022 08:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2022 08:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/11/2022 11:30
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
641
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΦΟΡΕΙΣ ΠΦΥ ΚΥ 3ης ΥΠΕ

Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 48- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη