Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΠΙ ΠΕΛΛΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΠΙ ΠΕΛΛΑΣ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/06/2024 15:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/06/2024 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/06/2024 14:00
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1193
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
3Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρατηρήσεις

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ( 2 )  ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 81 ΛΙΤΡΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 84Χ 48 Χ 50 εκ. 
 1. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΟ ΠΠΙ ΠΕΛΛΑΣ
 2. Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

 

O ανάδοχος οφείλει:

 1. Να καταθέσει δεσμευτική προσφορά η οποία να ικανοποιεί τα ανωτέρω
  χαρακτηριστικά.
 2. Να παραδώσει καινούργιο, πιστοποιημένο, αμεταχείριστο και σε άριστη κατάσταση
  ψυγείο στο χώρο του ΚΥ και να το συνδέσει στο χώρο που θα υποδείξει το
  προσωπικό και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του.
 3. Χρώμα : Inox look λευκό.
 4. Ενεργειακή κλάση ( Σύμφωνα με την οδηγία 2019/2016) : F ( Σε μία κλίμακα από Αέως G ) τουλάχιστον.
 5. Άμεσα διαθέσιμα προς παράδοση.
 6. Να παρέχει εγγύηση καταναλωτή τουλάχιστον 2 ετών

Υπό Προμήθεια Είδη