Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛ.ΚΩΝΙΚΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛ.ΚΩΝΙΚΑ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/06/2024 09:03
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/06/2024 09:03
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/07/2024 16:03
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1198
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1311.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΦΟΡΕΙΣ ΠΦΥ ΚΥ 3ης ΥΠΕ

Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 3ης ΥΠΕ(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 48 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Υπό Προμήθεια Είδη