Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/07/2024 10:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/07/2024 10:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/07/2024 11:30
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1202
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
4η ΤΟΜΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:

  1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΥ, ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( PROMOTION STAND ) .
  2. ΆΣΠΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120Χ 60 Χ 70 ).
  3. ΑΣΠΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ

 

  • Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός  θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε άψογη κατάσταση.
  • Να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
  • Οι εταιρίες οι οποίες θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να αποστείλουν και τα φυλλάδια (προσπεκτους ) με την εικόνα και την περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών όπου θα φαίνονται οι διαστάσεις, το χρώμα κτλ,ώστε να γίνει η σωστή αξιολόγηση των υπό προμήθεια ειδών.
  • Η παράδοση θα γίνει στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία στην ανάδοχο εταρία.
  • Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

 

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας των υπο προμήθεια υλικών. 

Υπό Προμήθεια Είδη