Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΦΥ ΚΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΦΥ ΚΥ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/07/2024 13:51
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/07/2024 13:51
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/07/2024 16:51
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1204
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1359.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΦΟΡΕΙΣ ΠΦΥ ΚΥ 3ης ΥΠΕ

Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΥ 3ης ΥΠΕ(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

 

Υπό Προμήθεια Είδη